Top Links

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 You are here: Home » Science » Publications » Publications “Lingua” » Linguistics » Russian
Category Russian

Russian


Book cover Ռուսական բարբառային խոսքը Հայաստանում Ռուսական բարբառային խոսքը Հայաստանում

by S. Toshyan


User rating: / 2

Visits: 6908

Book cover Ժամանակակից լեզվաբանության և ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնահարցեր /հայերեն, ռուսերե/  Ակադ. Վ.Վինոգրադովի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր Ժամանակակից լեզվաբանության և ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնահարցեր /հայերեն, ռուսերե/ Ակադ. Վ.Վինոգրադովի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
User rating: / 2

Visits: 5669

Book cover Ռուսաց լեզու /ռուսերեն,  Տեսության, պատմության և դասավանդման մեթոդիկայի հարցեր  /գիտական հոդվածների ժողովածու/ Ռուսաց լեզու /ռուսերեն, Տեսության, պատմության և դասավանդման մեթոդիկայի հարցեր /գիտական հոդվածների ժողովածու/
User rating: / 1

Visits: 6546

Book cover Ռուսաց լեզվի պատմություն /ռուսերեն,   Սեղմ դասընթաց Ռուսաց լեզվի պատմություն /ռուսերեն, Սեղմ դասընթաց

by J. Gharibyan


User rating: / 3

Visits: 5933

Book cover Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական հնչյունաբանություն Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական հնչյունաբանություն

by E. Shikanyan


User rating: / 3

Visits: 6509

Book cover Բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ Բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ

by V. Zhamharyan, A. Boyakhchyan, K. Osepyan


User rating: / 1

Visits: 6515

Book cover Ռուսաց լեզվի գործառության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: Միջազգային գիտական կոնֆերանսի նյութեր 6-7 նոյեմբերի Ռուսաց լեզվի գործառության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: Միջազգային գիտական կոնֆերանսի նյութեր 6-7 նոյեմբերի
User rating: / 1

Visits: 6292

Book cover Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառակազմություն Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառակազմություն

by N. Chirkinyan


User rating: / 1

Visits: 6544

Book cover Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսության վարժությունների ձեռնարկ /ռուսերեն, Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսության վարժությունների ձեռնարկ /ռուսերեն,

by T. Manukyan, E. Dilanyan


User rating: / 2

Visits: 6644

Book cover Ռուսաստան. անցյալի ավանդույթները և ներկան: Տոներ  Ռուսաստան. անցյալի ավանդույթները և ներկան: Տոներ

by M. Sargisova, L. Petrosyan


User rating: / 4

Visits: 5766

Book cover Ռուսաց լեզվի գործնական ոճաբանության վարժություններ Ռուսաց լեզվի գործնական ոճաբանության վարժություններ

by E. Shikanyan


User rating: / 1

Visits: 6118

Book cover Արտալսարանային ընթերցանության ձեռնարկ Արտալսարանային ընթերցանության ձեռնարկ

by V. Zhamharyan, N. Hayrapetyan, M. Sedikyan, M. Eghiazaryan, K. Osepyan, G. Hayrapetyan, A. Boyakhchyan


User rating: / 6

Visits: 6335

Book cover Դասախոսություններ Ոճաբանույան և Խոսքի մշակույթի վերաբերյալ Դասախոսություններ Ոճաբանույան և Խոսքի մշակույթի վերաբերյալ

by A. Vardanyan


User rating: / 3

Visits: 5831

Cover not present Խոսքի մշակույթի ձեռնարկ Խոսքի մշակույթի ձեռնարկ

(ռուսերեն)

by E. Shikanyan


User rating: / 2

Visits: 5562

BannerBanner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner