Top Links

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 You are here: Home » Science » Publications » Publications “Lingua” » Physical Education
Category Physical Education

Physical Education


Book cover Ֆիզիկական վարժությունների դերը ուսանողի մտավոր աշխատանքի կազմակերպման գործում  Ուսումնական ձեռնարկ Ֆիզիկական վարժությունների դերը ուսանողի մտավոր աշխատանքի կազմակերպման գործում Ուսումնական ձեռնարկ

by S. Khachatryan


User rating: / 1

Visits: 6177

Book cover Ուսանողի շարժողական ընդունակությունները և ժամանակաշրջանի պահանջները   Ուսումնական ձեռնարկ Ուսանողի շարժողական ընդունակությունները և ժամանակաշրջանի պահանջները Ուսումնական ձեռնարկ

by S. Khachatryan


User rating: / 2

Visits: 5481

Book cover Դեպի Արագած   Արշավային ուղեցույց Դեպի Արագած Արշավային ուղեցույց

by S. Malkhasyan


User rating: / 3

Visits: 5927

Book cover Ուսանողուհիների ֆիզիկական զարգացման ուղիները Ուսանողուհիների ֆիզիկական զարգացման ուղիները

by S. Khachatryan


User rating: / 3

Visits: 6324

Book cover Ինչպես է մարդն օգտագործում ատոմային էներգիան Ինչպես է մարդն օգտագործում ատոմային էներգիան

by E. Sahakyan


User rating: / 4

Visits: 5891

Book cover Ֆիզդաստիարակության հարցեր   Հանրապետական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու Ֆիզդաստիարակության հարցեր Հանրապետական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու
User rating: / 3

Visits: 6341

Book cover Ֆիզդաստիարակության հարցեր  (Հանրապետական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու) Ֆիզդաստիարակության հարցեր (Հանրապետական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու)
User rating: / 2

Visits: 5590

Book cover Ինչպես է ստեղծվել միջուկային զենքը   Ուսումնական ձեռնարկ Ինչպես է ստեղծվել միջուկային զենքը Ուսումնական ձեռնարկ

by E. Sahakyan


User rating: / 1

Visits: 5628

Book cover Մարդու բնապահպանական իրավունքները և կրթությունը   Գիտաժողովի նյութեր Մարդու բնապահպանական իրավունքները և կրթությունը Գիտաժողովի նյութեր
User rating: / 2

Visits: 6305

Book cover Սեղանի Թենիս,  ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար Սեղանի Թենիս, ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար

by S. Malkhasyan, R. Begoyan


User rating: / 0

Visits: 5506

BannerBanner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner