Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Համալսարանի մասին » Կառավարման մարմիններ » Խորհուրդ

Խորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF

Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից
 

16. Համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինը խորհուրդն է: Համալսարանի խորհուրդը կոլեգալ կառավարման մարմին է, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով` սույն կանոնադրությանը համապատասխան, այդ ընթացքում խորհրդի անդամների մասնակի շրջափոխությամբ: Խորհրդի անդամների թիվը 24-ն է: 16.1. Խորհուրդը ձևավորվում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, հիմնադրի և պետական կառավարման լիազոր մարմնի (այսուհետ` լիազոր մարմին) ներկայացուցիչներից ...17. Խորհրդի նիստերը գումարվում են տարեկան առնվազն մեկ անգամ: Դրանք համարվում են իրավազոր Խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ի մասնակցության դեպքում: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե Խորհուրդն այդ մասին այլ որոշում չի ընդունում: Արտահերթ նիստերը հրավիրվում են Խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի առաջարկությամբ:

 

Խորհուրդը`
 

ա) ընտրում է նախագահ` խորհրդի հերթական նիստերը վարելու և նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում խորհրդի նիստերից բխող հանձնարարականների կատարմանը հետևելու համար.

բ) հաստատում է իր աշխատակարգը.

գ) հաստատում է համալսարանի բյուջեն.

դ) հաստատում է համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը.

ե) լսում և գնահատում է համալսարանի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը.

զ) ընտրում է համալսարանի ռեկտորին.

է) համալսարանի կանոնադրությունը, դրա մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացնում է հիմնադրին.

ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ. ապրիլի 25-ին կայացած հ.3 նիստի որոշում
ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ. մարտի 7-ին կայացած հ.2 նիստի որոշումներ
 

ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ. փետրվարի 8-ին կայացած հ.1 նիստի որոշումներ

 ԵՊԼՀ խորհրդի 2016թ. հունվարի 22-ին կայացած հ.1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2015թ. հունվարի 20-ին կայացած հ.1 նիստի որոշումներ

ԵՊԼՀ խորհրդի 2013 թվական դեկտեմբերի 27-ին կյացած հ. 1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2013 թվականի հունվարի 15-ին կայացած հ. 1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 12-ին կայացած  հ. 1 նիստի որոշումներ


ԵՊԼՀ խորհրդի կազմը (2017թ.)

Ավետիս  Բերբերյան

ՀՀ Նախագահի օգնական, ԵՊԼՀ խորհրդի նախագահ 

Աստղիկ Միրզախանյան

ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության պետ

Կարինե Աճեմյան

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Արթուր Պողոսյան

ՀՀ Մշակույթի նախարարի տեղակալ 

Աղվան Վարդանյան

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր 

Շավարշ Քոչարյան

ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ  

Կարինե Հարությունյան

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 

Սեդրակ Սիմոնյան

ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության գլխավոր մասնագետ   

Ռոբերտ Սուքիասյան 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ

Նաիրի Հարությունյան 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

Հովհաննես Կարապետյան 

Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվան N 119 ավագ դպրոցի տնօրեն

Մկրտիչ Գրիգորյան 

«Անի Պլազա Հոթել» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 

Բելա Մարգարյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր 

Տիգրան Թորոսյան

 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահա­սարակա­գի­տական համալսարանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրա­վունք­ների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոնի վարիչ 

Նատալյա Խաչատրյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի վարիչ

Լուիզա Միլիտոսյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասա­վանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

Քրիստինե Սողիկյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի անգլերենի հաղորդակցման և թարգ­մա­նության ամբիոնի վարիչ 

Լիլիթ Բադալյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի անգլերենի բառագիտության և ոճա­բա­նության ամբիոնի դոցենտ

Հասմիկ Ափյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասա­վանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ 

Ժենյա Տեր-Վարդանյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասա­վանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Ռոզա Հակոբյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող

Ելենա Բարոյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող

Սաթենիկ Պողոսյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող 

Անահիտ Հալուլյան

 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող ԵՊԼՀ-ի խորհրդի կազմը
 2015-2016թթ.

ԵՊԼՀ-ի խորհրդի 2012-2014 թթ. կազմը 

 1. Վ. Սարգսյան - ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար
 2. Ա. Միրզախանյան - ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության պետ
 3. Կ. Աճեմյան - ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր
 4. Ա. Պողոսյան - ՀՀ Մշակույթի նախարարի տեղակալ
 5. Ա. Սաղաթելյան - ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն 
 6. Շ. Քոչարյան - ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ
 7. Կ. Հարությունյան - ՀՀԿրթության և գիտության նախարարի տեղակալ
 8. Ս. Սիմոնյան - ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի uոցիալական վարչության գլխավոր մաuնագետ
 9. Ռ. Սուքիասյան - ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ 
 10. Մ. Ղազարյան - ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար
 11. Ա. Հարությունյան - ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետի տեղակալ
 12. Ա. Տիգրանյան - ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի լրացուցիչ և շարունակական կրթության բաժնի պետ
 13.  Խ. Թևոսյան - Արհմիության նախագահ
 14. Ե. Կառաբեգովա - ԵՊԼՀ-ի համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի պրոֆեսոր
 15. Կ. Աբրահամյան - ԵՊԼՀ-ի լեզվաբանության և հաղորդակցության տեսության ամբիոնի վարիչ
 16. Լ. Մարկոսյան - ԵՊԼՀ-ի ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ
 17. Ֆ. Հովհաննիսյան - ԵՊԼՀ-ի եվրոպական լեզուների ամբիոնի վարիչ
 18. Հ. Թովմասյան - ԵՊԼՀ-ի լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
 19. Հ. Ափյան - ԵՊԼՀ-ի ասպիրանտ
 20. Է. Սարգսյան - ԵՊԼՀ-ի օտար  լեզուների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող
 21. Մ. Սողոյան - ԵՊԼՀ-ի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող
 22. Ա. Թունյան - ԵՊԼՀ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահ
 23. Ա. Օհանյան - ԵՊԼՀ-ի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող
 24. Ա. Պետրոսյան - ԵՊԼՀ-ի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ