Ռեկտորատ

Տպել

ԵՊԼՀ ռեկտորատի կանոնակարգ


     Ռեկտորատը համալսարանի ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը համալսարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածներում, իր կանոնակարգով սահմանված լիազորությունների սահմաններում, քննարկում է համալսարանի գործունեությանը վերաբերող հարցեր:

 


  ԵՊԼՀ ռեկտորատի նիստը ղեկավարում է համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարինե Հարությունյանը:


  Անդամներն են`

  Ուսումնական գծով պրոռեկտոր

  Բ. Մարգարյան

  Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր

  Լ. Ֆլջյան

  Ֆինանսատնտեսական հարցերով պրոռեկտոր

  Ա.Ավագյան

  Վարչակազմակերպչական և սոցիալական հարցերով պրոռեկտոր

  Ց. Ակոպյան

  Ռեկտորի տեղակալ ուսանողական հարցերով

  Հ.Ափյան

  Գիտքարտուղարի ժ/պ

  Հ. Փիլավջյան

  Ուսումնական մասի վարիչի ժ/պ  

  Վ. Թումասյան

  ԹՄՀ ֆակուլտետի դեկան

  Հ. Ճանճապանյան

  ՕԼ ֆակուլտետի դեկան

  Ի. Մադոյան 

  ՌՕԼՄՀ ֆակուլտետի դեկան

  Ն. Տատկալո

  Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի դեկան

  Ս. Մարգարյան

  Ռեկտորի խորհրդական

  Գ. Թամրազյան

  Գլխավոր հաշվապահ

  Տ. Գեղամյան