Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գնումների հայտարարություններ

Գնումների հայտարարություններ

Նամակ գրել Տպել PDFԵրևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան հիմնադրամի 2017թ. փոփոխված գնումների պլան (Հրապարակված է 31/08/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 27/06/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 27/06/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 20/06/2017 -ից մինչև 25/06/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 20/06/2017 -ից մինչև 25/06/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն (14/06/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն (14/06/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն (13/06/2017-ից անժամկետ)


«ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն (13/06/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է <ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19> ծածկագրով գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով: (Հրապարակված է 07/06/2017 -ից մինչև 14/06/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կնքված <ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/18> ծածկագրով պայմանագրի մասին տեղեկատվություն (Հրապարակված է 07/06/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է <ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20> ծածկագրով գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով: (Հրապարակված է 06/06/2017 -ից մինչև 13/06/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում է <ԵՊԼՀ-ԳՀԾՁԲ-17/16> կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 06/06/2017 -ից անժամկետ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-7 (Հրապարակված է 06/06/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/17» ծածկագրով գնանշման հարցման չկայացած հայտարարելու մասին (02/06/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/18» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն (30/05/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/18» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն (30/05/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/17» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն (30/05/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/17» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն (30/05/2017-ից անժամկետ)


«ԵՊԼՀ-ԳՀԾՁԲ-17/16» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն
(23/05/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է «սննդամթերքի» ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգ։ (Հրապարակված է 23/05/2017 -ից մինչև 30/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգի փոփոխություն։ (Հրապարակված է 23/05/2017 -ից մինչև 30/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգ։ (Հրապարակված է 22/05/2017 -ից մինչև 29/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն
(Հրապարակված է 22/05/2017 -ից անժամկետ)


Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում,rn հայտարարում է գնանշման հարցման ընթացակարգ։rn (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից մինչև 22/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում է չկայացած ընթացակարգի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 11/05/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՇՀԱՇՁԲ-17/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը: (Հրապարակված է 11/05/2017 -ից մինչև 16/05/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (Հրապարակված է 21/04/2017 -ից)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
(Հրապարակված է 27/04/2017 -ից մինչև 11/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
(Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը: (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՊԸԾՁԲ-17/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը: (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում է չկայացած ընթացակարգի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից անժամկետ)ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ