Կարիերայի կենտրոն

Տպել

opportunity_boulevard

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Աշխատաշուկայում ԵՊԼՀ ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության զարգացման, շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդման ու համագործակցության զարգացման նպատակով ԵՊԼՀ-ում գործում է Կարիերայի կենտրոն: Կարիերայի կենտրոնը ներհամալսարանական միակ կառույցն է, որը զբաղվում է ԵՊԼՀ շրջանավարտների և ուսանողների զբաղվածության խնդիրներով։  ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնը ստեղծվել է 2007թ.-ի նոյեմբերի 3-ին ԵՊԼՀ գիտական խորհրդի որոշման համաձայն: Կարիերայի կենտրոնի կանոնադրությունը հաստատված է ԵՊԼՀ Գիտական խորհրդի կողմից։ 

Կարիերայի կենտրոնի առաքելությունն է ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացումը և արդի աշխատաշուկայում ճիշտ կողմնորոշման ուղղորդումը, ինչպես նաև շրջանավարտ-բուհ կապի հաստատումն ու ամրապնդումը:


Կենտրոնի գործունեության ուղղություններն են.


ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնը համագործակցում է մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ, ՀՀ պետական և մասնավոր ընկերությունների և ձեռնարկությունների հետ։ Գործընկերների ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել Համագործակցություն հատվածում։

Կարիերայի կենտրոնի կողմից պարբերաբար տեղեկատվություն ստանալու և բազային անդամակցելու համար ԵՊԼՀ ուսանողները կարող են լրացնել Ուսանողների տվյալների հավաքագրման օնլայն հարցաթերթիկը։