Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Կրթության կառավարման և պլանավորման » Կրթական ծրագրեր

Կրթական ծրագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF
Մագիստրատուրա

«Հանրային կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը «Կրթության կառավարում» մասնագիտացմամբ պատրաստում է կրթության կառավարման ոլորտի մասնագետներ և կառավարիչներ:

 

«Հանրային կառավարում» մագիստրոսի աստիճանը շնորհվում է 120 կրեդիտ հաջողությամբ հավաքելուց հետո: Ուսուցման տևողությունն է 2 ակադեմիական տարի: Իրականացվում է նաև հեռակա ուսուցում, որի տևողությունն է 2.5 ակադեմիական տարի:

 

Այս մագիստրոսական ծրագիրն ընտրած ուսանողը կկարողանա`

 • սովորել կառավարման հիմնական սկզբունքները, մեթոդները և մոտեցումները
 • վերլուծել գործոններ, որոնք ազդում են հանրային և կրթության քաղաքականության մշակման և իրականացման վրա
 • իրականացնել հետազոտություններ կրթության ոլորտում
 • զարգացնել ընդհանրական (գործիքային, միջանձնային և համակարգային) կոմպետենցիաները:

 

«Հանրային կառավարում» մասնագիտությամբ գործում է ուսումնական խորհրդատուի ինստիտուտ, որի նպատակն է խորհրդատվություն տրամադրել նեղ մասնագիտացմանն ուղղված կամընտրական կրթաբլոկի ընտրությանը:

 

 

Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնում դասավանդում են առաջատար մասնագետներ հետևյալ ոլորտներից՝՝

 • ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
 • ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 • ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 • ՀՀ արդարադատության նախարարություն
 • ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
 • ՀՀ կենտրոնական բանկ
 • Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով
 • ՀՀ Արդշինինվեստ բանկ
 • ՀՀ համաշխարհային բանկի գրասենյակ
 • Ասիական զարգացման բանկ
 • Երևանի պետական համալսարան
 • «Գլոբալ զարգացումներ» հիմնադրամ 
 • Երևանում բրիտանական դեսպանատուն
 • Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամՀանրային կառավարման մագիստրոսը պահանջված է պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում (այդ թվում՝ միջազգային)`

 • որպես ղեկավար, խորհրդատու, փորձագետ, վերլուծաբան կրթության կառավարման օղակներում
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ